Formularz reklamacyjny

  Protokół reklamacyjny

  (nr reklamacji i datę wypełnia Dział Reklamacji firmy Dr Grehen)


  CZĘŚĆ I
  DANE KLIENTA

  (wypełnia osoba składająca reklamację
  Klient lub przedstawiciel handlowy w imieniu Klienta)

  CZĘŚĆ II
  OPIS PRODUKTU

  (wypełnia osoba składająca reklamację
  Klient lub przedstawiciel handlowy w imieniu Klienta)  CZĘŚĆ III
  OPIS REKLAMACJI

  wypełnia osoba składająca reklamację
  Klient lub przedstawiciel handlowy w imieniu Klienta)  CZĘŚĆ IV
  ODPOWIEDŹ NA REKLAMACJĘ

  (wypełnia Dział Reklamacji firmy Dr Grehen)