Projekty Unijne 2018

Grehen Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Wdrożenie wyników prac B+R w firmie “Grehen Sp. z o.o.” w celu wprowadzenia na rynek gamy innowacyjnych kosmetyków ekologicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest wdrożenie własnych wyników prac B+R do działalności firmy oraz uruchomienie produkcji nowych, innowacyjnych kosmetyków ekologicznych. Dzięki temu nastąpi wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności firmy, co zapewni odbiorcom dostęp do gamy ekologicznych produktów kosmetycznych, charakteryzujących się skutecznością przewyższającą dostępne produkty konkurencyjne.

Całkowita wartość projektu: 6 453 748,50 PLN

Dofinansowane ze środków UE: 2 885 822,50 PLN

Kontakt: grehen@grehen.com.pl


Zapytanie ofertowe nr 1/2017/RPMA.03.03.00 na zamówienie na dostawę środków trwałych do linii produkcyjnej kosmetyków ekologicznych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nr 1-2017 – Dostawa środków trwałych do linii produkcyjnej kosmetyków ekologicznych


Zapytanie ofertowe nr 2/2017/RPMA.03.03.00 na zamówienie na dostawę środków trwałych (linii dozującej) do linii produkcyjnej kosmetyków ekologicznych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nr 2-2017 – Dostawa środków trwałych (linii dozującej) do linii produkcyjnej kosmetyków ekologic


Zapytanie ofertowe nr 3/2017/RPMA.03.03.00 na zamówienie na dostawę środków trwałych (urządzenie etykietujące) do linii produkcyjnej kosmetyków ekologicznych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nr 3-2017 – Dostawa środka trwałego stanowiącego element linii produkcyjnej


Zapytanie ofertowe nr 1/2018/RPMA.03.03.00 na zamówienie na dostawę środka trwałego (Agregat prądotwórczy z zabezpieczeniem UPS 35-65 kW)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nr 1-2018- Dostawę środka trwałego (Agregat prądotwórczy z zabezpieczeniem UPS 35-65 kW)


Zapytanie ofertowe nr 2/2018/RPMA.03.03.00 na zamówienie na dostawę środka trwałego (Urządzenie do pomiaru parametrów skóry przed i po aplikacji wyrobu gotowego )

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nr 2-2018 – Dostawę środka trwałego (Urządzenie do pomiaru parametrów skóry przed i po aplikacji wyrobu gotowego )


Zapytanie ofertowe nr 3/2018/RPMA.03.03.00 na zamówienie na dostawę środka trwałego (Mieszalnik (mikser) do proszków 50L)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nr 3-2018- Dostawę środka trwałego (Mieszalnik (mikser) do proszków 50L)


Zapytanie ofertowe nr 4/2018/RPMA.03.03.00 na zamówienie na dostawę środków trwałych (Proszkowy dozownik wagowy z funkcją etykietującą)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nr 4- 2018- Dostawę środka trwałego (Proszkowy dozownik wagowy z funkcją etykietującą)


Zapytanie ofertowe nr 5/2018/RPMA.03.03.00 na zamówienie na dostawę środków trwałych (Systemy instalacyjne i automatyzacji procesów)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nr 5-2018- Dostawę środka trwałego (Systemy instalacyjne i automatyzacji procesów )


Zapytanie ofertowe nr 6/2018/RPMA.03.03.00 na zamówienie na dostawę środków trwałych (Urządzenie do produkcji etykiet o wydajności minimum 1000 szt./h)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nr 6-2018 Dostawa środka trwałego (urządzenie do produkcji etykiet o wydajności minimum 1000 szt.-h)


Zapytanie ofertowe nr 7/2018/RPMA.03.03.00 na zakup systemu centralnego mycia CIP (cleaning in place) wraz z instalacją – opracowanie programu i procedury mycia oraz instalacja i testy systemu mycia CIP)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nr 7-2018- Dostawę systemu centralnego mycia CIP


Zapytanie ofertowe nr 8/2018/RPMA.03.03.00 na wykonanie i wdrożenie platformy do systemu sprzedaży i komunikacji z klientem

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nr 8-2018 -wykonanie i wdrożenie platformy do systemu sprzedaży i komunikacji z klientem