Projekty unijne 2021

Unia Europejska

Grehen Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z FunduszyEuropejskich pt. „Wdrożenie wyników prac B+R nad platformą CENT® (CultureEcologyNatureTechnology®) w celu wprowadzenia na rynek szerokiej oferty produktów biodostępnych dla skóry i przyjaznych środowisku naturalnemu, opartych na technologii ciekłych kryształów”

Celem projektu jest wdrożenie własnych wyników prac B+R do działalności firmy oraz uruchomienie produkcji wyrobów kosmetycznych opartej na strukturach ciekłokrystalicznych oraz autorskiej platformie CENT®, ograniczającej negatywne skutki środowiskowe. Dzięki inwestycji nastąpi wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności firmy, zapewniający odbiorcom dostęp do szerokiej gamy biodostępnych dla skóry produktów kosmetycznych, charakteryzujących się skutecznością przewyższającą dostępne na rynku produkty.

Całkowita wartość projektu: 6 277 305,00 PLN

Dofinansowane ze środków UE: 2 806 925,00 PLN

Kontakt: grehen@grehen.com.pl


Promocja projektu:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nr (73113) 1-2021- Zakup i instalacja mieszalników produkcyjnych

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie wyników prac B+R nad platformą CENT® (CultureEcologyNatureTechnology®) w celu wprowadzenia na rynek szerokiej oferty produktów biodostępnych dla skóry i przyjaznych środowisku naturalnemu, opartych na technologii ciekłych kryształów” nr RPMA.03.03.00-14-I619/21 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa lll „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działanie 3.3 „Innowacje w MŚP”,

firma GREHEN SP. Z O. O. rozstrzygnęła przetarg na:

Dostawę środków trwałych do linii produkcyjnej kosmetyków biodostępnych, zakup i instalacja mieszalników produkcyjnych:

1. Mieszalnik homogenizujący mas gęstych 1000 l – 1 szt.;
2. Mieszalnik homogenizujący mas gęstych 100 l – 1 szt.;
3. Mieszalnik faz stałych i ściernych 200 l – 1 szt.

Na podstawie przyznanej punktacji Komisja dokonała wyboru oferty firmy:

Zakład Usług Technicznych Andrzej Urliński
Ul. Wał Miedzeszyński 172, 04-987 Warszawa

oferta spełniła wszelkie wymogi formalne oraz otrzymała najwyższą ocenę według określonych kryteriów.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nr (73614) 2-2021- Zakup i instalacja urządzeń dozująco-zamykająco-etykietujących

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie wyników prac B+R nad platformą CENT® (CultureEcologyNatureTechnology®) w celu wprowadzenia na rynek szerokiej oferty produktów biodostępnych dla skóry i przyjaznych środowisku naturalnemu, opartych na technologii ciekłych kryształów” nr RPMA.03.03.00-14-I619/21 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa lll „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działanie 3.3 „Innowacje w MŚP”,

firma GREHEN SP. Z O. O. rozstrzygnęła przetarg na:

Dostawę środka trwałego do linii produkcyjnej kosmetyków biodostępnych:

1. Urządzenie dozująco-zamykająco-etykietujące – 1 szt.

Na podstawie przyznanej punktacji Komisja dokonała wyboru oferty firmy:

PAQMACH Włodzimierz Ruszkawski

Ul. Jana Kazimierza 452 D, 05-126 Stanisławów Pierwszy

oferta spełniła wszelkie wymogi formalne oraz otrzymała najwyższą ocenę według określonych kryteriów.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nr (73802) 3-2021- Zakup i instalacja urządzeń dozująco-zamykająco-etykietujących

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie wyników prac B+R nad platformą CENT® (CultureEcologyNatureTechnology®) w celu wprowadzenia na rynek szerokiej oferty produktów biodostępnych dla skóry i przyjaznych środowisku naturalnemu, opartych na technologii ciekłych kryształów” nr RPMA.03.03.00-14-I619/21 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa lll „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działanie 3.3 „Innowacje w MŚP”,

firma GREHEN SP. Z O. O. rozstrzygnęła przetarg na:

Dostawę środka trwałego do linii produkcyjnej kosmetyków biodostępnych:

1. Urządzenie etykietujące – 1 szt.

Na podstawie przyznanej punktacji Komisja dokonała wyboru oferty firmy:

Unilogo Robotics Sp. z o.o.

Ul. Julianowska 45, 05-500 Piaseczno

oferta spełniła wszelkie wymogi formalne oraz otrzymała najwyższą ocenę według określonych kryteriów.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nr (74039) 4-2021- Zakup i instalacja urządzeń dozująco-zamykająco-etykietujących

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie wyników prac B+R nad platformą CENT® (CultureEcologyNatureTechnology®) w celu wprowadzenia na rynek szerokiej oferty produktów biodostępnych dla skóry i przyjaznych środowisku naturalnemu, opartych na technologii ciekłych kryształów” nr RPMA.03.03.00-14-I619/21 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa lll „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działanie 3.3 „Innowacje w MŚP”,

firma GREHEN SP. Z O. O. rozstrzygnęła przetarg na:

Dostawę środka trwałego do linii produkcyjnej kosmetyków biodostępnych:

1. Urządzenie zamykające (np.: celofanem) – 1 sz.

Na podstawie przyznanej punktacji Komisja dokonała wyboru oferty firmy:

WEGA – Elektronik Sylwester Wysocki i Wspólnicy Sp. Jawna

Ul. Kamienna 11, 61-423 Poznań

oferta spełniła wszelkie wymogi formalne oraz otrzymała najwyższą ocenę według określonych kryteriów.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nr (74469) 5 -2021- Zakup i instalacja urządzeń dozująco-zamykająco-etykietujących

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie wyników prac B+R nad platformą CENT® (CultureEcologyNatureTechnology®) w celu wprowadzenia na rynek szerokiej oferty produktów biodostępnych dla skóry i przyjaznych środowisku naturalnemu, opartych na technologii ciekłych kryształów” nr RPMA.03.03.00-14-I619/21 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa lll „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działanie 3.3 „Innowacje w MŚP”,

firma GREHEN SP. Z O. O. rozstrzygnęła przetarg na:

Dostawę środka trwałego do linii produkcyjnej kosmetyków biodostępnych:

1. Urządzenie zamykające (np.: zgrzewanie saszetek) – 1 sz.

Na podstawie przyznanej punktacji Komisja dokonała wyboru oferty firmy:

ZnakPak Sp. z o.o

Jatne 54 C, 05-430 Jatne

oferta spełniła wszelkie wymogi formalne oraz otrzymała najwyższą ocenę według określonych kryteriów.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nr (77104) 6 -2021- na wykonanie i wdrożenie platformy e-commerce, zadanie III: wykonanie i wdrożenie systemu e-commerce

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie wyników prac B+R nad platformą CENT® (CultureEcologyNatureTechnology®) w celu wprowadzenia na rynek szerokiej oferty produktów biodostępnych dla skóry i przyjaznych środowisku naturalnemu, opartych na technologii ciekłych kryształów” nr RPMA.03.03.00-14-I619/21 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa lll „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działanie 3.3 „Innowacje w MŚP”,

firma GREHEN SP. Z O. O. rozstrzygnęła przetarg na:

Dostawę środka trwałego do linii produkcyjnej kosmetyków biodostępnych:

1. Wykonanie i wdrożenie systemu e-commerce- 1 sz.

Na podstawie przyznanej punktacji Komisja dokonała wyboru oferty firmy:

BiT SEBASTIAN BINIECKI

Ul. Wiosenna 7, 05-252 Karpin

oferta spełniła wszelkie wymogi formalne oraz otrzymała najwyższą ocenę według określonych kryteriów.


Zapytanie ofertowe nr 7/2021/RPMA.03.03.00. na zamówieniena dostawę środków trwałych do linii produkcyjnej, zadanie
II część V: system transferu mas i układ mycia CIP dla instalacji dozowania: zakup i instalacja urządzeń dozująco-zamykająco-etykietujących.

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie wyników prac B+R nad platformą CENT® (CultureEcologyNatureTechnology®) w celu wprowadzenia na rynek szerokiej oferty produktów biodostępnych dla skóry i przyjaznych środowisku naturalnemu, opartych na technologii ciekłych kryształów” nr RPMA.03.03.00-14-I619/21 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa lll „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działanie 3.3 „Innowacje w MŚP”,

firma GREHEN SP. Z O. O. rozstrzygnęła przetarg na:

Dostawę środka trwałego do linii produkcyjnej kosmetyków biodostępnych:

1. System transferu mas i układ mycia CIP dla instalacji dozowania – Urządzenie dozująco-zamykająco-etykietujące 1 sz.
Na podstawie przyznanej punktacji Komisja dokonała wyboru oferty firmy:

PAQMACH Włodzimierz Ruszkawski
Ul. Jana Kazimierza 452 D, 05-126 Stanisławów Pierwszy

oferta spełniła wszelkie wymogi formalne oraz otrzymała najwyższą ocenę według określonych kryteriów.